کابینت اشپزخانه

شیرینی زندگی برای یک خانم ایرانی داشتن یک آشپزخانه شیک و مدرن است . آشپزخانه ای که شاید یک کدبانوی ایرانی بیشتر وقت و زمان زندگی اش را در آن سپری می کند. البته این جمله بیشتر مصداق خانمهای خانه داری است که همه عشق و محبتشان را در خانه داری متمرکز می کنند و آشپزخانه در واقع مهد و قلب این عشق به زندگی است . در واقع اشپزخانه را کابینت آشپزخانه معرفی و تعریف می کند.

دنیای کابینتها امروزه دنیایی به کار گیری هنر + مهارت + خلاقیت و ایده های نوین است .

کابینت آشپزخانه ها هم از این قواعد مثتنثی نیستند . بخصوص اگر با آشپزخانه هایی با متراژ های کوچک برخورد داشته باشید این ظراقتها و قواعد را بیشتر درک خواهید کرد.

کابینت آشپزخانه کوچک دو رنگ :

بازهم رنگ سیاه و رنگ سفید در کنار هم ………دو رنگ متضاد که در کنار هم به هم هارمونیو تکامل مثال زدنی ارایه می دهند. 

در کابینت اشپزخانه ای  جدید ی که مشاهده می کنید این تکامل و هارمونی را با کمترین فضای اشفال شده بیشترین راندمان را ازش گرفتیم مشاهده می کنید. 

با کابینت آشپزخانه مدرن ۲۰۱۸ ، بهترین لحظات اشپزخانه ای را برایتان آرزو می کنیم/

کابینت آشپزخانه

کابینت اشپزخانه
کابینت اشپزخانه